MyWilayah.com

Bahan Ilmiah Sepanjang Zaman

Informasi Terkini

Pertumbuhan Insurans Hayat dan Pelan Takaful 2018 
Industri insurans hayat mencatatkan pertumbuhan sederhana tahun lepas dari segi perlindungan kepada rakyat Malaysia kepada RM1.51 trilion nilai jaminan ke atas polisi, peningkatan sebanyak 9.6 peratus berbanding RM1.38 trilion pada 2017.

Persatuan Insurans Hayat Malaysia (LIAM) berkata industri insurans hayat keseluruhan mencatatkan sejumlah 12.65 juta polisi manakala polisi kelompok meningkat 2.9 peratus pada 2018.

Mengenai prospek, Presiden LIAM Anusha Thavarajah berkata prospek industri insurans hayat kekal positif kerana peratusan penduduk dengan insurans hayat atau pelan takaful masih rendah iaitu pada tahap 54 peratus.

Kenyataan diatas menggambarkan pertumbuhan sederhana industri insurans hayat dan pelan takaful bagi tahun kewangan 2018.

Apakah penyebabkan industri insurans hayat dan pelan takaful masih rendah di Malaysia.

1.Kurangnya kesedaran masyarakat Malaysia terhadap pentingnya insurans hayat (Konvesional) dan pelan takaful (Shariah) terhadap diri sendiri dan keluarga.

2.Kebanyakkan masyarakat Malaysia mempunyai komitmen yang tinggi dalam Pembiayaan/pinjaman perumahan, pembiayaan kenderaan, Pembiayaan peribadi dan kemudahan asas yang lain dan menganggap mengambil insurans hayat dan pelan takaful  adalah lebihan daripada pendapatan bulanan (gaji/upah).

3.Dasar kerajaan yang memberikan kemudahan  insuran hayat dan pelan takaful melalui syarikat insuran Great Estern kepada penerima Bantuan Sara Hidup secara autaomatik bagi yang layak diberikan perlindungan insurans/takaful melalui mySalam yang diperkenalkan baru-baru ini.

4.Insurans hayat/pelan takaful adalah sebagai pilihan dan tidak wajib kepada masyarakat dan hanya yang mampu sahaja dapat mengambil polisi insurans atau takaful tersebut.

5.Caruman bulanan yang mahal dan komitmen bayaran bulanan menyukarkan masyarakat terutamanya golongan B40.

6.Kos sara hidup yang tinggi tidak seimbang dengan kenaikan gaji dan kenaikan harga insurans hayat /pelan takaful.

7.Perkhidmatan yang diberikan terhadap pencarum-pencarum insurans hayat/pelan takaful yang kurang mementingkan pelanggan terutama dalam tuntutan insuran/pelan takaful menyebabkan pencarum menghentikan caruman bulanan dan membatalkan polisi tersebut.

Langkah-langkah menggalakkan masayarakat Malaysia mengambil insuran hayat/pelan takaful

1.Promosi berterusan dari insitusi-institusi pengendali insurans hayat dan pelan takaful melalui ejen-ejen yang dilantik, media sosial, media massa, media elektronik, dan teknologi 5G membantu dalam meningkatkan kesedaran masyarakat Malaysia pentingnya insurans hayat Dan pelan takaful.

2.Memberikan tawaran harga mampu milik/beli menyumbang kepada pengambilan/pembelian insurans hayat dan pelan takaful dalam meningkatkan pencarum-pencarum.

3.Bantuan dan galakan dari pihak kerajaan amat diperlukan dalam menggalakkan masyarakat mengambil insurans hayat dan pelan takaful seperti pemberian subsidi.

4.Kenakan gaji yang diberikan oleh pihak kerajaan atau swasta haruslah sesuai dengan ekonomi yang mencabar dalam pemilikan polisi insurans hayat dan pelan takaful.

5.Memberikan perkhidamtan yang terbaik kepada pencarum-pencarum adalah amat penting sekali dalam memastikan pencarum tersebut setia dan menggalakkan raka-rakan/ahli keluarga mereka mengambil insurans hayat dan pelan takaful.

Mengikut statistik yang diberikan di atas kadar penembusan yang rendah dan ramai lagi rakyat Malaysia belum mengambil insurans hayat dan pelan takaful memberikan peluang yang luas kepada industri ini terutamanya kawasan bandar dan luar bandar.

Disini suka saya bezakan diantara insuarans hayat dan pelan takaful. Insurans hayat melibatkan perniagaan dan perkhidmatan konvisional,  manakala pelan takaful melibatkan perniagaan Dan perkhidmatan patuh shariah biasanya diutamakan oleh masyarakat islam dalam pemilikan perlindungan.
Sumber: BERNAMA, Utusan Melayu dan Penulis sendiri sebagai Ejen Takaful

Post a Comment

0 Comments