MyWilayah.com

Bahan Ilmiah Sepanjang Zaman

Informasi Terkini

Enam Rukun Malaysia Madani
MADANI bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan (bukan masayarakat, generasi dan sebagainya) usaha untuk membentuk masyarakat - dengan menyemaikan nilai-nilai murni kekeluargaan. Manhaj itu terarah kepada pembinaan masyarakat.

Enam Rukun Malaysia Madani:-

MADANI

M (KEMAMPANAN)

Kemampanan mensyaratkan kesejahteraan dan keseimbangan, dengan pengertian saling menghormati dan mengasihi sesama manusia, dan juga terhadap alam sekitar termasuk haiwan dan tumbuhan. Ia lebih daripada sekadar pemeliharaan alam sekitar tetapi juga soal memelihara kebajikan haiwan dan mutu kehidupan manusia.

 

A (KESEJAHTERAAN)

Kalimat sejahtera sering membawa makna keseimbangan, atau lebih tetap lagi kehidupan dan segala sisinya yang terangkum dalam keseimbangan. Mewujudkan kesejahteraan rakyat justeru haruslah mengambil kira sikap yang baik dan mampan.

 

D (DAYA CIPTA) 

Kalimat daya cipta mengandungi beberapa konotasi, antaranya pembaharuan, reka cipta dan reka baharu. Rekaan itu sendiri merupakan teras utama daya cipta. Perbuatan mereka sesuatu boleh difahami sebagai tindakan menggubah secara kreatif.

 

A (HORMAT)

Kalimat hormat mengadungi konotasi maruah manusia. Suatu kalimat lain yakni adab, yang berasal daripada bahasa Arab, mengandungi yang sama konotasi seperti budi bahasa, kesopanan dan ketawadukan, dan dilihat bukan semata sebagai asas kepada tingkah laku tetapi juga sebagai asas kepada sebuah peradapan. 


N (KEYAKINAN)

 Keyakinan punyai kaitan yang erat dengan amanah, yakni sesuatu ikrar pertanggungjawaban moral duniawi dan ukhrawi. Amanah menjadi unsur pokok yang bertanggungjawab menjamin ketenteraman dalam banyak masyarakat sepanjang sejarah.


I (IHSAN)

Ihsan merupakan sinonim dengan makna peduli dan belas kasihan. Demikian, mengasihi orang lain - keluarga, sahabat handai, jiran tetangga dan masyarakat secara keseluruhannya, terutamanya kelompok minoriti. Perasaan ihsan itu adalah soal menyelami penderitaan dan kemelaratan orang lain, lalu berusaha untuk mencari jalan bagi mengubatinya.

 

 

Sumber/Kredit: @anwaribrahim_myPost a Comment

0 Comments