MyWilayah.com

Bahan Ilmiah Sepanjang Zaman

Informasi Terkini

Sumber Hukum Yang Disepakati Dalam IslamAl-Quran

Kitab yang diturunkan ke atas Rasulullah SAW yang tertulis di dalam mushaf-mushaf dinukilkan kepada kita daripada baginda secara mutawatir tanpa sebarang keraguan.


Al-Sunnah

Apa-apa yang terbit daripada nabi Muhammad SAW selain dari Al-Quran dari segi perkataan, perbuatan ataupun pengakuan.


Al-Ijmak

Kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam pada suatu zaman tertentu terhadap suatu hukum syar'ie selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW


Al-Qiyas

Menyamakan masalah yang tidak jelas hukumnya dalam nas dengan masalah yang dijelaskan hukumnya dalam nas kerana terdapat persamaan 'lllah (ciri-ciri) pada kedua-dua masalah tersebut.


4 di atas adalah sumber hukum yang disepakati dalam Islam.


Sumber: Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan


Gambar: Pinterest

Post a Comment

0 Comments