MyWilayah.com

Bahan Ilmiah Sepanjang Zaman

Informasi Terkini

Capai Darjat Tertinggi Apabila Memiliki 4 Pekara Ini

 


Seseorang akan mencapai darjat tertinggi apabila memiliki 4 perkara, meskipun amal shalihnya sedikit, Iaitu :


1. Al-Hilmu (الحلم / murah hati / tidak emosian)


2. At-Tawadhu' (التواضع / rendah hati)


3. As-Sakha' (السخاء / dermawan)


4. Husnul khuluq (حسن الخلق / akhlak mulia)


Empat perkara di atas merupakan kesempurnaan iman. Jom perbaiki diri menjadi lebih baik daripada sebelum ini!


(Rujukan: Kitab "Ithafus Sadatil Muttaqin Syarah Ihya 'Ulumuddin", karya Sayyid Muhammad Al-Husaini Az-Zabidi, jilid 7 halaman 334, cetakan "Darul Fikr", Beirut - Lebanon). Post a Comment

0 Comments