MyWilayah.com

Bahan Ilmiah Sepanjang Zaman

Informasi Terkini

Doa Agar Sentiasa Mengikuti Sunnah Nabi Muhammad SAW

 


Doa Agar Sentiasa Mengikuti Sunnah Nabi Muhammad SAW


“Sunnah adalah setiap yang disandarkan kepada Nabi SAW daripada perkataan, perbuatan, taqrir (persetujuan), sifat khuluqiyyah, sifat khalqiyyah dan kehidupan baginda SAW samada sebelum perutusan Baginda SAW menjadi rasul”. [Lihat: Qawaid al-Tahdith, 61]


Semoga semua umat Nabi Muhammad SAW dan terutama bagi mereka yang mengamalkan Sunnah Nabi Muhammad SAW mendapat syafaatnya di akhirat kelak.


Kredit Doa & Gambar: JAWI

Post a Comment

0 Comments