MyWilayah.com

Bahan Ilmiah Sepanjang Zaman

Informasi Terkini

Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia pada 31 Disember 2019Rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia berjumlah sebanyak USD103.6 bilion pada 31 Disember 2019. Paras rizab ini telah mengambil kira perubahan suku tahunan bagi penilaian semula pertukaran asing. Paras rizab ini memadai untuk membiayai 7.5 bulan import tertangguh dan 1.1 kali jumlah hutang luar negeri jangka pendek.


Aset
RM  
Emas dan Pertukaran Asing serta Rizab-rizab Lain termasuk SDR
424,124,922,845 *
Kertas Kerajaan Malaysia
1,978,704,348
Deposit dengan Institusi Kewangan
2,632,682,700
Pinjaman dan Pendahuluan
7,110,292,375
Hartanah - Tanah dan Bangunan
4,161,948,573
Aset-aset Lain
11,638,156,590

451,646,707,431

Modal dan Liabiliti
RM
Modal Berbayar
100,000,000
Rizab
143,221,880,823
Mata Wang dalam Edaran
114,097,175,100
Deposit oleh:

          Institusi Kewangan
163,923,546,120
          Kerajaan Persekutuan
3,567,584,146
          Lain-lain
542,981,799
Kertas Bank Negara
15,834,396,385
Peruntukan Hak Pengeluaran Khas (SDR)
7,619,069,808
Liabiliti-liabiliti Lain
2,740,073,250

451,646,707,431


* Rizab Antarabangsa pada 31 Disember 2019 bersamaan dengan USD103.6 bilion.


KUALA LUMPUR
8 Januari 2020
ABDUL RASHEED GHAFFOUR
TIMBALAN GABENOR

International Reserves (with Main Components)
31 Disember 2019
USD billion
Total Gross International Reserves
103.6
Rizab Mata Wang Asing
97.2
Kedudukan Rizab IMF
1.1
SDR
1.1
Emas
1.9
Lain-lain Aset Rizab
2.3


Sumber : BNM

Post a Comment

0 Comments