MyWilayah.com

Bahan Ilmiah Sepanjang Zaman

Informasi Terkini

Al-Quran & Hadis Berkenaan Zakat" Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, dan orang-orang miskin, dan amil-amil yang mengurusnya, dan orang-orang mualaf yang dijinakkan hatinya, dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang-orang yang berhutang, dan untuk (dibelanjakan pada) jalan Allah, dan orang-orang musafir (yang keputusan) dalam perjalanan. (Ketetapan hukum yang demikian itu ialah) sebagai satu ketetapan (yang datangnya) dari Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana".

(QS al-Taubah (9):60)

" Dan pada harta-harta mereka, (ada pula bahagian yang mereka tentukan menjadi) hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri (daripada meminta)."

(QS al-Zariat (51):19)

" Dari Samurah bin Jundab r.a berkata: " Maka sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk mengeluarkan sedekah (zakat) dari barang yang kami sediakan untuk perniagaan."

(HR Abu Daud)

"Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah (pada bulan Ramadan) untuk menyucikan bagi orang yang berpuasa daripada segala perbuatan lagha (yakni perbuatan yang sia-sia) dan kata-kata keji, dan juga dijadikan makanan bagi orang-orang yang miskin.."


(HR Abu Daud)


"Bandingan (derma) orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah (berzakat), ialah sama seperti sebijih benih yang tumbuh dan menerbitkan tujuh tangkai, tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi seratus biji, dan (ingatlah), Allah akan melipatgandakan pahala bagi sesiapa yang dikhendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (Rahmat) kurnia-Nya, lagi meliputi ilmu pengetahun-Nya"

(QS al-Baqarah (2):261)

"Ambillah sebahagian dari harta mereka menjadi sedekah (zakat), supaya dengannya engkau membersihkan mereka (dari dosa) dan menyucikan mereka (dari akhlak yang buruk), dan doakanlah unuk mereka, kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan ingatlah Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui."

(QS al-Taubah (9):103)Post a Comment

0 Comments