MyWilayah.com

Bahan Ilmiah Sepanjang Zaman

Informasi Terkini

20 Cara Menguatkan Iman Kepada Allah SWT

 


Terdapat 20 Cara Menguatkan Iman Kepada Allah SWT.


Iman manusia ada masa turun dan ada masa naik. Ketika iman turun biasanya seseorang sedang mengikut hawa nafsu, syaitan dapat menguasai jiwanya dan dia terputus hubungan dengan Allah SWT. Untuk mendapat iman yang kuat pula terdapat beberapa amal soleh yang perlu di lakukan oleh seseorang , maka hati dan jiwanya akan berada di dalam tenang, yakin, redha dan seronok kerana mempunyai hubungan yang baik dengan Allah SWT. 


Cara-cara yang akan dapata menguatkan iman seseorang adalah seperti berikut :


1. Perbanyaklah membaca, tadabbur dan menyimak ayat-ayat Al-Quran


Al-Qur'an diturunkan Allah sebagai cahaya dan petunjuk, juga sebagai ubat bagi hati manusia. "Dan Kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi ubat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." (Surah Al-Isra ' ayat 82).


Kata Ibnu Qayyim, yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim untuk menyembuhkan hatinya melalui Al-Quran, "Caranya ada dua macam: 


Pertama, engkau harus mengalihkan hatimu dari dunia, lalu engkau harus menempatkannya di akhirat. 


Kedua, sesudah itu engkau harus menghadapkan semua hatimu kepada pengertian-pengertian Al-Qur'an, memikirkan dan memahami apa yang dimaksudkan dan mengapa ia diturunkan. Engkau harus mengamati semua ayat-ayat-Nya. Jika suatu ayat diturunkan untuk mengubati hati, maka dengan izin Allah hati itu pun akan sembuh. "


2. Rasakan keagungan Allah SWT seperti yang digambarkan Al-Quran dan Sunah.


Al-Quran dan Sunah banyak sekali mengungkap keagungan Allah SWT. Seorang muslim yang ketika dihadapkan dengan keagungan Allah, hatinya akan bergetar dan jiwanya akan tunduk. Kekhusukan akan hadir mengisi relung-relung hatinya.


Resapi betapa agungnya Allah Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui, yang memiliki nama-nama yang baik (asma'ul husna). Dialah Al-'Azhim, Al-Muhaimin, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Qawiyyu, Al-Qahhar, Al-Kabiir, Al-Muth'ali. Dia yang menciptakan segala sesuatu dan hanya kepada-Nya lah kita kembali.


Jangan sampai kita termasuk orang yang disebut ayat ini, "Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi dan seluruhnya dalam genggaman-Nya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanan-Nya." (Az-Zumar: 67)


3. Belajar dan mencari ilmu agama (ilmu syariah).


Firman Allah SWT maksudnya, , "Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya ialah orang-orang yang berilmu." (Surah Fathir ayat  28). Oleh itu dalamilah ilmu-ilmu yang menjadikan kita merasai  takut kepada Allah SWT.


Allah SWT berfirman maksudnya, "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" (Surah Az-Zumar ayat  9). 


Orang yang tahu tentang hakikat penciptaan manusia, tahu tentang syariat yang diturunkan oleh Allah SWT sebagai tata cara hidup manusia, dan tahu ke mana tujuan akhir hidup manusia, tentu akan lebih khusyuk hatinya dalam ibadah dan kuat imannya dalam aneka gelombang ujian berbanding orang yang jahil.


Orang yang tahu tentang apa yang halal dan haram, tentu lebih tahu menjaga diri daripada orang yang tidak tahu. Orang yang tahu bagaiman dahsyatnya seksa neraka, tentu akan lebih khusyuk. Orang yang tidak tahu bagaimana nikmatnya syurga, tentu tidak akan pernah punya rasa rindu untuk meraihnya. 


4. Sentiasa mengadakan kumpulan usrah atau halaqah untuk mengingati kebesaran Allah SWT dan hari akhirat.


Suatu hari Abu Bakar melawat Hanzhalah. "Bagaimana keadaanmu, wahai Hanzhalah?" Hanzhalah menjawab, "Hanzhalah telah berbuat munafik." Abu Bakar bertanya apa sebabnya. Kata Hanzhalah, "Jika kami berada di sisi Rasulullah SAW., Baginda mengingatkan kami tentang neraka dan syurga yang seakan-akan kami boleh melihat dengan mata kepala sendiri. Lalu setelah kami pergi dari sisi Rasulullah SAW. kami pun disibukkan oleh urusan isteri, anak-anak, dan kehidupan, lalu kami pun banyak lupa. "


Lantas kedua-duanya mengadukan hal itu kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, "Demi jiwaku yang ada di dalam genggaman-Nya, andaikata kamu sekalian tetap seperti keadaanmu di sisiku dan di dalam zikir, tentu para


malaikat akan menyalami kamu di atas kasurmu dan tatkala kamu dalam perjalanan. Tetapi, wahai Hanzhalah, sa'atah, sa'atan, sa'atan. "(Hadis Sahih Riwayat Muslim no. 2750)


Begitulah majlis usrah boleh menambah dan meningkatkan iman kita. Makanya para sahabat sangat bersemangat mengadakan pertemuan halaqah ilmu dan zikir. "Duduklah besama kami untuk mengimani hari kiamat," begitu ajak Muaz bin Jabal. Di halaqah itu, kita boleh melaksanakan perkara-perkara untuk mengingati Allah SWT kepada kita, membaca Al-Quran, membaca hadis, atau mengkaji ilmu pengetahuan lainnya.


5. Perbanyaklah amal soleh


Suatu ketika Rasulullah SAW. bertanya, "Siapa di antara kamu yang berpuasa pada hari ini?" Abu Bakar menjawab, "Saya." Lalu Rasulullah SAW. bertanya lagi, "Siapa di antara kamu yang hari ini menziarahi orang sakit?" Abu Bakar menjawab, "Saya." Lalu Rasulullah SAW. bersabda, "Tidaklah amal-amal itu menyatu dalam diri seseorang malainkan dia akan masuk syurga." (Hadis Sahih Riwayat Muslim)


Begitulah seorang mukmin yang Shaddiq (sejati), begitu bersemangat menggunakan setiap kesempatan untuk memperbanyak amal soleh. Mereka berlumba-lumba untuk mendapatkan syurga. "Berlumba-lumbalah kamu kepada (mendapatkan) ampunan dari Rabb-mu dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi." (Surah Al-Hadid ayat 21)


Begitulah mereka. Sehingga keadaan mereka seperti yang digambarkan Allah SWT., "Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir-akhir malam mereka memohon ampunan (kepada Allah). Dan, pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian. "(Surah Adz-Dzariyat ayat  17-19)


Banyak beramal soleh, akan menguatkan iman kita. Jika kita berterusan dengan amal-amal soleh, Allah akan mencintai kita. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah SAW. menerangkan bahawa Allah SWT berfirman maksudnya, "Hamba-Ku sentiasa bertaqarrub kepada-Ku dengan mengerjakan nafilah sehingga Aku mencintainya." (Hadis Sahih Riwauay Bukhari no. 6137)


6. Lakukan berbagai macam ibadah


Ibadah mempunyai banyak bentuknya. Ada ibadah fizikal seperti puasa, ibadah harta seperti zakat, ibadah lisan seperti doa dan zikir. Ada juga ibadah yang yang menggabungkan semuanya seperti haji. Semua bentuk ibadah itu sangat bermanfaat untuk menyembuhkan lemah iman kita.


Puasa membuat kita khusyu 'dan mempertebal rasa muraqabatullah (merasa diawasi Allah). Solat rawatib dapat menyempurnakan amal-amal wajib kita kurang sempurna kualitinya. Berinfak mengikis sifat bakhil dan penyakit hubbud-dunya (cintakan dunia) . Tahajjud menambah kekuatan jiwa dan fizikal.


Banyak melakukan berbagai macam ibadah bukan hanya membuat pakaian iman kita makin baru dan cemerlang, tapi ianya juga menyediakan bagi kita begitu banyak pintu untuk masuk syurga. 


Rasulullah SAW. bersabda maksudnya, "Sesiapa yang menafkahi dua isteri di jalan Allah, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu syurga: 'Wahai hamba Allah, ini adalah baik.' Lalu sesiapa yang menjadi orang yang banyak mendirikan solat, maka dia dipanggil dari pintu solat. Barangsiapa menjadi orang yang banyak berjihad, maka dia dipanggil dari pintu jihad. Barangsiapa menjadi orang yang banyak melakukan puasa, maka dia dipanggil dari pintu ar-Rayyan. Barangsiapa menjadi orang yang banyak mengeluarkan sedekah, maka dia dipanggil dari pintu sedekah. "(Bukhari no. 1798)


7. Hadirkan perasaan takut mati dalam keadaan su'ul khatimah


Rasa takut su'ul khatimah akan mendorong kita untuk taat dan senantiasa menjaga iman kita. Penyebab su'ul khatimah adalah lemahnya iman menenggelamkan diri kita ke dalam jurang kederhakaan. Sehingga, ketika nyawa  dicabut oleh malaikat Izrail, lidahnya tidak mampu mengucapkan kalimat laa ilaha illallah di hembusan nafas terakhir.Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam juga bersabda,

مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الجَنَّةَ


”Barangsiapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah ‘lailaha illallah’, maka dia akan masuk syurga” (HR. Abu Daud. Dikatakan shohih oleh Syaikh Al Albani dalam Misykatul Mashobih no. 1621)


8. Banyak-banyaklah ingat mati


Rasulullah SAW. bersabda, "Dulu aku melarangmu menziarahi kubur, ketahuilah sekarang ziarahilah kubur kerana hal itu boleh melunakan hati, membuat mata menangis mengingatkan hari akhirat, dan janganlah kamu mengucapkan kata-kata yang kotor." (Shahihul Jami 'no. 4584)


Rasulullah SAW. juga bersabda maksudnya, "Banyak-banyaklah mengingati penebas kelazatan-kelazatan, iaitu kematian." (Tirmidzi no. 230)


Mengingat-ingat mati boleh mendorong kita untuk mengelakkan diri dari berbuat derhaka kepada Allah SWT dan dapat melembutkan hati kita yang keras. Kerana itu Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita, "Kunjungilah orang sakit dan iringilah jenazah, nescaya akan mengingatkanmu terhadap hari akhirat." (Shahihul Jami 'no. 4109)


Melihat orang sakit yang sedang sakaratul maut sangat memberi bekas. Saat berziarah kubur, bayangkan  keadaan orang yang sudah mati. Tubuhnya rosak membusuk. Ulat memakan daging, isi perut, lidah, dan wajah. Tulang-tulang hancur.


Bayangan seperti itu jika memberi kesan di dalam hati, akan membuat kita menyegerakan taubat, membuat hati kita puas dengan apa yang kita miliki, dan tambah rajin beribadah.


9. Mengingat-ingat dahsyatnya keadaan di hari akhirat


Ada beberapa surah dalam al-Quran yang menceritakan kedahsyatan hari kiamat. Misalnya, surah Qaf, Al-Waqi'ah, Al-Qiyamah, Al-Mursalat, An-Naba, Al-Muththaffifin, dan At-Takwir. Begitu juga hadis-hadis Rasulullah SAW.


Dengan membacanya, mata hati kita akan terbuka. Seakan-akan kita menyaksikan semua itu dan hadir di pemandangan yang dahsyat itu. Semua pengetahuan kita tentang kejadian hari kiamat, hari kebangkitan, berkumpul di Padang Mahsyar, tentang syafa'at Rasulullah SAW., Hisab, pahala, qisas, timbangan, jambatan, tempat tinggal yang kekal di syurga atau neraka; semua itu menambah tebal iman kita.


10. Berinteraksi dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan fenomena alam


Aisyah pernah berkata, "Wahai Rasulullah, aku melihat orang-orang jika mereka melihat awan, maka mereka gembira kerana berharap turun hujan. Namun aku melihat engkau jika engkau melihat awan, aku tahu ketidaksukaan di wajahmu. "Rasulullah SAW. menjawab, "Wahai Aisyah, aku tidak merasa aman jika di situ ada azab. Sebab ada suatu kaum yang pernah diazab kerana angin, dan ada suatu kaum yang melihat azab sambil berkata, 'Ini adalah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami'. "(Hadis Sahih Riwayat Muslim no. 899)


Begitulah Rasulullah SAW. berinteraksi dengan fenomena alam. Bahkan, jika melihat gerhana, terlihat raut takut di wajah baginda. Kata Abu Musa, "Matahari pernah gerhana, lalu Rasulullah SAW. berdiri dalam keadaan ketakutan. Baginda takut kerana gerhana itu merupakan tanda kiamat. "


11. Berzikirlah yang banyak


Melalaikan zikirulah adalah kematian hati. Tubuh kita adalah kubur sebelum kita terbujur di kubur. Roh kita terpenjara. Tidak boleh kembali. Kerana itu, orang yang ingin mengubati imannya yang lemah, harus memperbanyak zikirullah. "Dan ingatlah Rabb-mu jika kamu lupa." (Surah Al-Kahfi ayat 24) 


Firman-Nya lagi yang bermaksud, "Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lha hati menjadi tenteram." (Surah Ar-Rad ayat 28)


Ibnu Qayim berkata, "Di dalam hati terdapat kekerasan yang tidak boleh mencair kecuali dengan zikrullah. Maka seseorang harus mengubati kekerasan hatinya dengan zikrullah. "


12. Perbanyaklah munajat kepada Allah SWT dan pasrah kepada-Nya


Seseorang selagi banyak pasrah dan tunduk, nescaya akan lebih dekat dengan Allah SWT. Sabda Rasulullah SAW maksudnya, "Saat seseorang paling dekat dengan Rabb-nya ialah ketika ia dalam keadaan sujud, maka perbanyaklah doa." (Hadis Sahih Riwayat Muslim no. 428)


Seseorang selagi mahu bermunajat kepada Allah SWT dengan ucapan yang mencerminkan ketundukan dan kepasrahan, tentu imannya semakin kuat di hatinya. Semakin menampakkan kehinaan dan kerendahan diri kepada Allah SWT, semakin kuat iman kita. Semakin banyak berharap dan meminta kepada Allah, semakin kuat iman kita kepada Allah SWT.


Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Surah Al-Ghaafir ayat 60 yang maksudnya: "Dan Tuhan kamu berfirman: "Berdoalah kamu kepadaKu niscaya Aku perkenankan doa permohonan kamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong takbur daripada beribadat dan berdoa kepadaKu, akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina." 


13. Tinggalkan angan-angan kosong.


Ini penting untuk meningkatkan iman. Sebab, hakikat dunia hanya sesaat saja. Banyak berangan-angan hanyalah memenjara diri dan memupuk perasaan hubbud-dunya (cintakan dunia) . Padahal, hidup di dunia hanyalah beberapa ketika saja.


Allah SWT. berfirman, "Maka bagaimana pendapatmu jika Kami berikan kepada mereka kenikmatan hidup bertahun-tahun, kemudian datang kepada mereka azab yang telah dijanjikan kepada mereka, nescaya tidak berguna bagi mereka apa yang mereka selalu menikmatinya." (Asy-Syu'ara: 205-207 )


"Seakan-akan mereka tidak pernah diam (di dunia) hanya sesaat saja pada siang hari." (Surah Yunus ayat 45)


14. Memikirkan kehinaan dunia


Hati seseorang bergantung kepada kandungan kepalanya. Apa yang difikirkannya, itulah keadaan hidupnya. Jika di benaknya dunia adalah segala-galanya, maka hidupnya akan diarahkan untuk memperolehnya. Cinta dunia sebangun dengan takut mati. Dan kata Allah SWT maksudnya., "Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya." (Surah Ali Imran ayat 185)


Kerana itu fikirkanlah bawa dunia itu hina. Kata Rasulullah SAW bersabda maksudnya, "Sesungguhnya makanan anak keturunan Adam itu boleh dijadikan perumpamaan bagi dunia. Maka lihatlah apa yang keluar dari diri anak keturunan Adam, dan sesungguhnya rempah-rempah serta lemaknya sudah boleh diketahui akan menjadi apakah ia. "(Hadis Riwayat Thabrani)


Dengan memikirkan bahawa dunia hanya seperti itu, fikiran kita akan mencari perkara yang lebih tinggi iaitu syurga Firdaus dan segala kenikmatan yang ada di dalamnya.


15. Mengagungkan hal-hal yang terhormat di sisi Allah SWT


"Sesiapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu dari ketakwaan hati." (Surah Al-Hajj ayat 32)


"Dan barangsiapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhan-nya." (Surah Al-Hajj ayat  30)


Hurumatullah adalah hak-hak Allah SWT yang ada di diri manusia, tempat, atau waktu tertentu. Yang termasuk hurumatullah, misalnya, lelaki pilihan Muhammad bin Abdullah, Rasulullah SAW.; Tempat-tempat suci (Masjid Haram, Masjid Nabawi, Al-Aqha), dan masa-masa yang tertentu seperti bulan-bulan haram.


Yang juga termasuk hurumatullah adalah tidak meremehkan dosa-dosa kecil. Sebab, banyak manusia binasa kerana mereka menganggap ringan dosa-dosa kecil. Bersabda Rasulullah SAW yang bermaksud, "Jauhilah dosa-dosa kecil, kerana dosa-dosa kecil itu boleh berhimpun pada diri seseorang hingga ia boleh membinasakan dirinya."


16. Menguatkan sikap al-wala 'wal-bara'


Al-wala 'adalah saling tolong menolong dan pemberian kebaikan kepada sesama muslim. Sedangkan "wal-bara" adalah berlepas diri dan rasa memusuhi kekafiran. Sifat wal -bara adalah membenci orang islam dan amat bergantung pada musuh-musuh Allah, tentu keadaan ini petanda iman itu sangat lemah.


Memurnikan kesetiaan hanya kepada AlahSWT, Rasul, dan orang-orang yang beriman adalah perkara yang boleh menghidupkan iman di dalam hati kita.


17. Bersikap tawaduk.


Rasulullah SAW. bersabda maksudnya, "Merendahkan diri termasuk bagian dari iman." (Hadis Riwayat Ibnu Majah no. 4118)


Rasulullah SAW juga bersabda maksudnya, "Barangsiapa menanggalkan pakaian kerana merendahkan diri kepada Allah padahal dia mampu mengenakannya, maka Allah akan memanggilnya pada hati kiamat bersama para pemimpin makhluk, sehingga dia diberi kebebasan memilih di antara pakaian-pakaian iman mana yang dikehendaki untuk dikenakannya." (Hadis Riwayat Tirmidzi no. 2481)


Maka tak hairan jika baju yang dikenakan Abdurrahman bin Auf-sahabat yang kaya-tidak berbeza dengan yang dikenakan para hamba yang dimilikinya.


18. Perbanyak amalan hati


Hati akan hidup jika ada rasa mencintai Allah, takut kepada-Nya, berharap bertemu dengan-Nya, berbaik sangka dan redha dengan semua takdir yang ditetapkan-Nya. Hati juga akan penuh dengan iman jika di isi dengan perasaan sy ukur dan taubat kepada-Nya. Amalan-amalan hati seperti itu akan menghadirkan rasa khusyuk, zuhud, warak, dan mawas diri. Inilah halawatul iman (manisnya iman)


19. Sering menghisab diri


Allah SWT berfirman maksudnya, "Wahai orang-ornag yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok (akhirat)." (Surah Al-Hasyr ayat 18)


Umar bin Khattab r.a. berwasiat, "Hisablah dirimu sekalian sebelum kamu dihisab." Selagi umur kita masih ada, hitung-hitunglah bekal kita untuk hari akhirat. Apakah sudah cukup untuk mendapat keampunan dan syurga dari Allah SWT.? Sungguh ini cara yang berkesan untuk memperbaharui iman yang ada di dalam diri kita.


20. Berdoa kepada Allah SWT agar diberi ketetapan iman


Perbanyaklah doa. Sebab, doa adalah kekuatan yang luar biasa yang dimiliki seorang hamba. Rasulullah SAW. berwasiat, "Iman itu dijadikan di dalam diri salah seorang di antara kamu bagaikan pakaian yang dijadikan, maka memohonlah kepada Allah agar Dia memperbaharui iman di dalam hati."


Ya Allah, perbaharuilah iman yang ada di dalam dada kami. Tetapkanlah hati kami dalam taat kepadamu. Tidak ada daya dan upaya kami kecuali dengan pertolonganMu.

@islamitu_indah

Post a Comment

0 Comments