MyWilayah.com

Bahan Ilmiah Sepanjang Zaman

Informasi Terkini

Rukun Iman Enam PerkaraRukun Iman Enam Perkara


Rukun Iman adalah asas dan sendi kepercayaan kita kepada agama Islam yang kita anuti. Dengan mempercayai apa yang diwajibkan kepada kita, maka baharulah dinamakan kita beriman kepada Allah SWT.


 Ini kerana, di dalam Islam ada perkara-perkara yang tidak mampu dilihat dengan mata kasar tetapi wajib dipercayai dengan sepenuh hati. Ia adalah perkara-perkara samiyyat (yang hanya didengar). Allah SWT menyatakan di dalam al-Quran pada awal surah al-Baqarah, ayat 3:


الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ


“Iaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan solat dan menginfakkan sebahagian daripada rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”


Oleh itu, seseorang yang tidak meyakini akan perkara-perkara ghaib di dalam Islam, maka mereka sebenarnya tidak beriman kepada al-Quran dan selanjutnya mereka tidak beriman kepada Nabi-nabi dan Rasul-rasul dan pastinya mereka tidak beriman kepada Allah SWT yang mewahyukan al-Quran itu.


Natijah daripada keimanan kepada yang ghaib ini sangat penting, iaitu menjadikan muslim itu sentiasa berwaspada dalam kehidupannya. Ini kerana, setiap perbuatannya di atas dunia ada implikasinya di akhirat, iaitu sama ada akan dimasukkan ke dalam syurga Allah SWT ataupun dicampakkan ke dalam neraka, wal’iyazubillah!


Rukun iman ada enam perkara:


1. Beriman kepada Allah SWT


Beriman kepada Allah SWT bermaksud, seseorang itu wajib mengenali Allah yang disembahnya dan meyakini bahawa Allah itu wujud, Allah yang menciptakan alam ini dan sebagainya lagi. Muslim juga wajib mengimani apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT kepada manusia dan seluruh alam ini walaupun ia kelihatan tidak rasional pada akal fikiran manusia. 


Atas alasan inilah, seorang muslim wajib mempelajari ilmu usul, tauhid atau akidah bagi menetapkan keyakinannya kepada Allah SWT. Ilmu inilah yang lebih dikenali dengan nama Sifat 20, yakni mengetahui dengan tafsil 20 sifat yang wajib bagi Allah SWT. Mempercayai dan beriman terhadap Tauhid Rububiyah dan Tauhid Uluhiyah dan Asmaul Husna (nama-nama Allah SWT yang mulia). Alangkah aibnya jika mengaku beriman kepada Allah SWT tetapi tidak mengenali Allah SWT.


2. Beriman kepada para malaikat


Malaikat dijadikan Allah SWT sebagai makhluk yang taat kepada perintah-perintah-Nya. Ada sepuluh nama malaikat dan tugasnya yang harus kita ketahui iaitu, Jibril yang menyampaikan wahyu; Mikail iaitu penurun rezeki; Israfil, iaitu peniup sangkakala atau terompet pada hari kiamat; Malaikat Maut iaitu pencabut nyawa makhluk; Raqib dan Atid, iaitu malaikat kiraman katibin yang mencatat amalan baik dan jahat manusia; Munkar dan Nankir, iaitu dua malaikat yang ditugaskan Allah SWT bagi menanyakan soalan di alam barzakh dan dua malaikat terakhir, iaitu Malik dan Ridzwan yang ditugaskan menjaga Neraka dan Syurga.


3. Beriman kepada kitab-kitab


Kitab-kitab ini bermaksud, apa yang telah diwahyukan oleh Allah SWT kepada rasul-rasul-Nya yang menjadi panduan atau syariat dalam kehidupan. Ada empat buah kitab yang harus kita ketahui, iaitu Taurat diturunkan kepada Nabi Musa a.s; Zabur diturunkan kepada Nabi Daud a.s; Injil diturunkan kepada Nabi Isa a.s dan terakhir al-Quran yang di turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. 


Di samping kitab-kitab, turut diturunkan kepada beberapa nabi ialah suhuf-suhuf yang berupa keterangan ringkas mengenai hukum-hakam atau sesuatu syariat. Misalnya suhuf yang diberikan kepada Nabi Ibrahim.


4. Beriman kepada para rasul


Para rasul diutuskan oleh Allah SWT kepada manusia sebagai penunjuk jalan keselamatan. Mereka membimbing manusia daripada penyembahan yang salah, misalnya menyembah berhala atau sesama makhluk kepada menyembah Allah yang Maha Esa, dan seterusnya menjadi model kehidupan bagi seluruh umatnya. Sebab itulah Allah SWT mengutuskan para rasul ini daripada kalangan manusia agar mereka mampu ditauladani serba-serbi dalam sebarang aspek kehidupan. 


Terdapat 25 orang nabi lagi rasul yang wajib diimani oleh seorang muslim, iaitu:


1. Nabi Adam a.s.

2. Nabi Idris a.s.

3. Nabi Nuh a.s.

4. Nabi Hud a.s.

5. Nabi Salih a.s.

6. Nabi Ibrahim a.s.

7. Nabi Luth a.s. (anak saudara Nabi Ibrahim a.s)

8. Nabi Ismail a.s. (anak Nabi Ibrahim a.s.)

9. Nabi Ishaq a.s. (anak Nabi Ibrahim a.s.)

10. Nabi Ya’akub a.s.

11. Nabi Yusuf a.s. (anak Nabi Ya’akub a.s.)

12. Nabi Ayub a.s.

13. Nabi Syu’aib a.s.

14. Nabi Musa a.s.

15. Nabi Harun a.s. (saudara Nabi Musa a.s.)

16. Nabi Zulkifli a.s.

17. Nabi Daud a.s.

18. Nabi Sulaiman a.s. (anak Nabi Daud a.s.)

19. Nabi Ilyas a.s.

20. Nabi Ilyasa’ a.s.

21. Nabi Yunus a.s.

22. Nabi Zakaria a.s.

23. Nabi Yahya a.s. (anak Nabi Zakaria a.s. & duapupu kepada Nabi Isa a.s)

24. Nabi Isa a.s.

25. Nabi Muhammad SAW.


5. Beriman kepada hari akhirat


Hari Akhirat adalah suatu hari di mana semua manusia akan dikumpulkan oleh Allah SWT di Padang Mahsyar. Tujuannya, semua manusia akan dihadapkan ke mahkamah Allah SWT dan diadili segala amal perbuatannya di atas dunia ini. Di dalam mahkamah Allah SWT itulah, manusia akan diberikan kitab atau buku yang semasa di dunia dahulu ditulis oleh Malaikat Kiraman Katibin (Raqib dan ‘Atid) dan seluruh anggota tubuhnya sendiri menjadi saksi amal perbuatannya di dunia dahulu. 


Amal perbuatan manusia juga akan ditimbang atas timbangan al-Mizan. Kemudian, kita semua akan melalui satu jambatan yang dikenali titian sirat al-mustaqim (titian yang lurus) sebelum dapat masuk ke syurga Allah SWT. Mana-mana manusia yang amal jahatnya melebihi amal kebaikan atau tidak beriman kepada Allah SWT, maka mereka tidak akan berjaya melintasi neraka dan akan terjatuh ke dalam neraka bagi menerima azab di atas kelalaian mereka di dunia. Manusia yang selamat melintasi titian itu akan masuk ke dalam syurga Allah SWT yang penuh kenikmatan sebagai ganjaran di atas keimanan dan ketakwaan mereka di atas dunia dahulu. Semua manusia akan melalui proses ini tanpa kecuali, hatta mereka seorang nabi atau rasul.


6. Beriman kepada qada’ dan qadar


Qada’ dan qadar bermaksud, seluruh kehidupan manusia dan perjalanan alam di atas muka bumi ini hakikatnya sudah ditentukan dan termaklum dalam ilmu Allah SWT. Apa yang akan terjadi sesaat daripada ini adalah di dalam ilmu Allah SWT. Ia bermaksud, kita hanya perlu berusaha dan hasilnya Allah SWT yang memberikannya, kerana ia adalah dalam pengetahuan Allah SWT dan Allah SWT sendirilah yang berhak menentukan akhir sesuatu perkara. Sungguh pun Allah SWT sudah tahu apa yang akan terjadi, namun sebagai manusia kita wajib berusaha ke arah kebaikan, diiringi dengan doa bersungguh-sungguh dan di akhirnya bertawakkal kepada Allah SWT, agar kesudahannya kelak beroleh kebaikan. 


Do'a itu sendiri sebagai satu ibadat dan menjadi bentuk perhambaan kepada Allah.Mereka yang berdo'a perlu mempunyai keyakinan kerana ada dinyatakan, Allah tidak akan mempersia-siakan mereka.


Rasulullah SAW. yang diriwayatkan daripada Salman Al-Farisi:“Sesungguhnya Allah itu Hidup dan Maha Pemberi, Dia malu jika seseorang mengangkat kedua tangannya kepada-Nya lalu Dia mengembalikan kedua tangannya (membalas do'a orang itu) dalam keadaan kosong serta rugi.”(Hadis riwayat Tirmidzi)


Inilah yang disebutkan oleh Imam al-Ghazali dan ditegaskan lagi oleh Baginda Muhammad SAW: “Tidak tertolak qada’ itu melainkan oleh doa dan tidak bertambah di dalam umur itu melainkan oleh kebajikan.” (Hadis riwayat Tirmidzi daripada Salman al-Farisi r.a)


Di samping itu, ulamak membahagikan qada’ itu sendiri kepada dua, iaitu qada’ mubram dan qada’ muallaq. Qada’ mubram adalah seuatu yang tetap akan berlaku dan tidak boleh ditolak, misalnya orang muda akan menjadi tua, setiap yang hidup pasti akan mati. Manakala, qada’ muallaq ialah sesuatu yang dapat ditolak dengan doa atau dengan berbuat kebajikan, misalnya bersedekah yang menolak musibah, sebagaimana yang dicatatkan di atas.


Kata Imam al-Ghazali: “Jika ada orang bertanya, apa manfaat doa itu padahal qada’ (ketentuan Allah) tidak dapat dihindarkan. Ketahuilah bahawa qada’ juga boleh menghindarkan suatu bala dengan berdoa. Maka doa menjadi sebab bagi tertolaknya suatu bala bencana dan adanya rahmat Allah sebagaimana juga halnya, perisai menjadi sebab bagi terhindarnya seseorang daripada senjata dan air menjadi sebab bagi tumbuhnya tumb

uh-tumbuhan di muka bumi.”


Justeru, bagaimana kaedah untuk dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke syurga? Adakah dengan menyerah bulat-bulat kepada ketentuan llahi?


Jika Allah menetapkan seseorang itu sebagai ahli syurga dan dijauhkan daripada azab api neraka, maka ia nikmat yang amat besar. Namun jika Allah menetapkan seseorang itu dimasukkan ke nenaka dan diazab, maka adakah dia perlu reda sahaja?

Kaedahnya telah dibentangkan dengan jelas dalam al-Quran iaitu keimanan kepada Allah dan melakukan amalan soleh.


Firman Allah yang bermaksud: “Sesiapa yang beramal dengan amalan soleh sama ada Ielaki mahupun wanita, sedangkan dia beriman, maka mereka akan masuk ke syurga dan mereka tidak dizalimi walaupun sedikit.” (Surah al-Nisa’4: 124)


Perkara ini diperkuatkan lagi dengan firman Allah dalam surah Ar-Ra’d ayat 39 yang bermaksud: “Allah menghapuskan apa juga yang dikehendaki-Nya dan Dia juga menetapkan apa juga yang dikehendaki-Nya. Dan (ingatlah) pada sisi-Nya ada ibu segala suratan.”


Pengarang kitab Bahr al-Madzi membawakan masalah qada’ mubram dan qada’ muallaq mengenai makna kedua-dua jenis qada’ itu dan hubungannya dengan doa: “(Kata ulama) qada’ mubram itu ialah suatu yang ditentukan Allah di dalam ilmunya, tidak boleh diubah dan tidak boleh ditukarnya dan qada’ muallaq itu seperti suatu perkara yang berta’liq sekiranya engkau berdoa nescaya diperkenankan apa-apa doamu dan sekiranya engkau berbuat bakti dan silaturrahim nescaya dipanjangkan umurmu dan sekiranya tiada diperbuatkan bakti dan tiada berdoa, tiadalah diperkenankan dan ditambah umur dan bertentang dengan barang yang di dalam ilmu-Nya. 


Maka qada’ muallaq itulah yang ditolak oleh doa.” (Lihat Bahr Al-Madzi 13-14/196).


Sumber) Kredit: @islamitu_indah


Post a Comment

3 Comments

 1. Datuk Yip Kum Fook took the monks out of the Temple because he was afraid that the monks would break his secret and then he called the police and thugs came to the Temple to harass the Buddhist monks, and his team locked the Temple doors to not allow the monks to enter....this is very bad karma for or in Buddhist teachings ...

  Today he can know what happened to him, MCA will lose power, a good temple like Samnak Sambodhi, Taman Desa Jaya, Kepong, will not collapse for one day...this is the law of nature in Buddhist teachings...now he is always changing Buddhist monks to chant throwing bad things into the Temple..

  Many people say, Datuk Yip Kum Fook is afraid to come to his office lawyer and does not leave the house too, maybe he scares his own shadow to follow...this is very suffering forever, please do not bad things in this life

  Danny Yap…..Kepong, KL

  ReplyDelete
 2. Reports against 9 for allegedly using fake titles

  The Council of Datuk Dato’ Malaysia says these individuals are among many Malaysians claiming to be bestowed with Datuk, Datuk Seri and Tan Sri titles.

  The Council of Datuk Dato’ Malaysia (MDDM) has lodged police reports against nine individuals for using fake Datuk, Datuk Seri and Tan Sri titles.

  The individuals named included personalities in the corporate, entertainment and business sectors, and members of NGOs, said MDDM secretary-general Samson Mamon.

  “We also came across a whole family using fake and unrecognised titles. Everyone in the family was a Datuk and we found none of them was legal,” he told reporters after lodging the reports at the Puchong Jaya police station.


  Samson said there are also cases of many individuals listing these honorifics in their Companies Commission of Malaysia and Registrar of Societies records to enhance their corporate status.

  “We also found that individuals had been using their fake titles when appearing on talk shows,” he said, adding that people who are approached by those with these fake awards often contacted the council for verification.

  He reminded Malaysians that buying or selling such titles is against Act 787, which covers offences related to awards.

  Samson said the council is not an enforcement body, but merely wants Malaysians to be aware that it is an offence for anyone to claim to have these titles without having received them.

  The public may check their authenticity at the official government portal at www.istiadat.gov.my.

  But DATUK YIP KUM FOOK is a fake title lawyer and he bought titles from some institutes from UK because he wants to play politics in Malaysia...Anwar's government needs to do a study as soon as possible, now many people know about it..he is still open to the law -official law and cheating people

  K.L. Koong, Kuala Lumpur

  ReplyDelete
 3. Datuk Yip Kum Fook is the community or the Chinese people rejected for insulting Buddhist monks in Kepong some years ago, there are people who are very angry and post-bad words on the internet, he and his team create evil for Buddha because of being a Temple committee.

  When he removed the monks from the Temple (Samnak Sambodhi, Taman Desa Jaya) all the monks had to leave the temple and went to rent some hotel for the night...they didn't give the monks a chance because they had power and police power (they used police and thugs to discarding monks), this is a great sin in Buddhist teachings, if they die, they will suck the earth underground as someone did with the Buddha before.

  The Sangha are Buddha students and they are not respected because they have to control the Temple or money...Datuk Yip Kum Fook is a lawyer and MCA man (lawyer his title is fake because he bought a certificate from some institute in UK(Malaysia ) and he never went to study ), he doesn't have time to study because he is very busy with business furniture and playing politics in Taman Daya, Kepong...some people say he is a driver who delivers furniture everywhere....

  From Ah Lee, Bkt Desa, Kepong

  ReplyDelete