MyWilayah.com

Bahan Ilmiah Sepanjang Zaman

Informasi Terkini

Kenapa Kita Harus Terus Peduli Dengan Palestin?

 


MASJIDIL AQSA TEMPAT SINGGAH DALAM PERJALAN ISRA' DAN MI'RAJ


"Mahasuci (Allah), yang telah memperjalankan hamba-Nya (Muhammad) pada malam hari dari Masjidilharam ke Masjidil Aqsa yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar Maha Melihat."

(Qs. Al Isra': 1)KIBLAT PERTAMA UMAT ISLAM SEBELUM PINDAHH KE KA'BAH


Pada saat mekkah masih dalam kekuasaan kaum musyrikin dan di dalam ka'bah banyak berisi berhala, maka Allah menyuruh untuk berkiblat di Masjidil Aqsa, setelah beberapa lama kemudian Rasul meminta untuk berkiblat ke Ka'bah allkembali. cek QS. AI Baqarah 143PALESTINA TEMPAT TANAH LAHIR PARA NABI DAN TANAH KUBUR PARA SYUHADA


Banyak terlahir para Nabi di tanah Palestina dan banyak juga para syuhada yang gugur mulai zaman dulu hingga sekarang


MASJID KEDUA YANG DIBANGUN DI MUKA BUMI SETELAH MASJIDIL HARAM


Masjidil Haram merupakan masjid pertama kali diresmikan oleh Nabi Ibrahim sebagai tempat berkumpulnya umat, setelah itu masjid ke dua di muka bumi yg dibangun ialah Masjidil Aqsa oleh Nabi Yakub.TERBEBASNYA PALESTINA TANDA UMAT ISLAM SUDAH BERSATU


"Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Sau: "Tidak akan terjadi kiamat sehingga kaum Muslimin beperang dengan Yahudi, maka kaum Muslimin berhasil membunuh mereka sehingga Yahudi bersembunyi di balik pohon dan batu. Lalu batu atau pohon itu berkata: Wahai Muslim. Wahai Abdullah... ini Yahudi sembunyi di belakangku, maka segera bunuh dia, kecuali gharqad, karena ia adalah pohon (dari orang) Yahudi

(HR. Muslim)TEMPAT DI PALESTINA TERBUNUHNYA DAJJAL


"Sesungguhnya Isa Bin Maryam akan membunuh Dajjal di Bab Lud (Gerbang Lod)"

(HR. Ahmad)

Ada yang mengatakan kalau Gerbang Lod itu di sekitar Baitul Maqdis/Masjidi Aqsa


Kredit: Jom_Dakwah


Post a Comment

0 Comments