MyWilayah.com

Bahan Ilmiah Sepanjang Zaman

Informasi Terkini

Rumah-Rumah Yang Dihadiri Malaikat Rahmat

 RUMAH-RUMAH YANG DIHADIRI MALAIKAT RAHMAT


Diantaranya adalah :


1. Rumah yang diliputi zikir kepada Allah SWT yang di dalamnya ada rukuk dan sujud.


2. Rumah yang senantiasa bersih dan tidak ada najis dan kekotoran.


3. Rumah yang penghuninya adalah orang-orang yang jujur dan menepati janji.


4. Rumah yang dihuni oleh orang-orang yang senantiasa menyambung tali silaturahim.


5. Rumah yang dihuni oleh orang yang makanannya halal.


6. Rumah yang dihuni oleh orang yang senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya.


7. Rumah yang senantiasa ada tilawah Al-Quran.


8. Rumah yang dihuni oleh para penuntut ilmu. Bacaan Hadis² dan kisah para sofusoleh.


9. Rumah yang penghuninya ada isteri solehah.


10. Rumah yang bersih dari barang-barang haram.


11. Rumah yang di huni oleh mereka yang melakukan solat-solat sunat.


12. Rumah yang dihuni oleh orang yang rendah hati, sabar, tawakal, qana’ah, dermawan pemaaf yang senantiasa bersih lahir batin dan para penghuninya makan tidak terlalu banyak.


Di bawah ini akan saya paparkan beberapa dalil yang menunjukkan pada hal di atas :


Mengenai orang-orang yang berada dalam majlis zikir Rasulullah S.A.W bersabda maksudnya :


"Jika kalian melewati kebun-kebun syurga maka singahlah di tempat itu! Para sahabat berkata, “Apa yang dimaksud dengan kebun-kebun syurga itu wahai Rasulullah?”.


Nabi S.A.W bersabda;

“Kelompok manusia yang berzikir. Kerana sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang senantiasa keliling mencari kelompok manusia yang berzikir dan jika mereka datang ke tempat mereka malaikat itu mengitarinya,"


Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar sebagaimana disebutkan oleh An-Nawawi dalam buku Al-Adzkar.


Dalam hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah S.A.W bersabda maksudnya:


“Tidaklah sekali-kali sebuah kaum duduk dengan berzikir kepada Allah kecuali mereka akan dikelilingi malaikat dan akan disirami rahmat dan akan turun kepada mereka ketenangan. Allah akan menyebutkan tentang mereka pada malaikat yang ada di sisi-Nya” (HR. Muslim).


Ini semua menunjukkan bahawa zikir kepada Allah di rumah kita akan menjadikan malaikat memasuki rumah kita dan akan berada dengan kita.


Sebaliknya rumah yang dikosongkan dengan dari zikir maka malaikat juga akan menjauhinya. Atau pun rumah yang di gantung gambar makhluk bernyawa atau patung makhluk bernyawa tidak akan di masuki oleh malaikat rahmat.


Sementara itu orang yang membaca Al-Quran disebutkan dalam sabda baginda S.A.W. :


“Sesungguhnya rumah itu akan terasa luas bagi penghuninya, akan datangi malaikat, dijauhi syaitan dan akan membanjir pula kebaikan ke dalamnya, jika dibacakan Al-Quran di dalamnya. Sebaliknya, rumah itu akan terasa sempit bagi penghuninya, akan dijauhi malaikat dan akan didatangi syaitan serta tidak akan banyak kebaikan di dalamnya, jika tidak dibacakan Al-Quran” (HR. Ad-Darimi).


wallahu a'lam

semoga bermanfaat...

Barokallahu fiikum.


aamiin aamiin ya rabbal a'lamiin.


Kridet: Jentik Hati

Post a Comment

0 Comments