MyWilayah.com

Bahan Ilmiah Sepanjang Zaman

Informasi Terkini

30 Orang Yang Pertama Dalam Islam


1. Orang yang pertama menulis Bismillah :

Nabi Sulaiman AS

2. Orang yang pertama minum air zamzam :

Nabi Ismail AS

3. Orang yang pertama berkhitan :

Nabi Ibrahim AS

4. Orang yang pertama diberikan pakaian pada hari qiamat :

Nabi Ibrahim AS

5. Orang yang pertama dipanggil oleh Allah pada hari qiamat :

Nabi Adam AS

6. Orang yang pertama mengerjakan sa'i antara Safa & Marwah :

Sayyidatina Hajar

7. Orang yang pertama dibangkitkan pada hari qiamat :

Nabi Muhammad SAW.

8. Orang yang pertama menjadi Khalifah Islam :

Abu Bakar As Siddiq RA.

9. Orang yang pertama menggunakan Kalender Hijriyyah :

Umar bin Al-Khattab

10. Orang yang pertama meletakkan Jabatan khalifah dalam Islam :

Hasan bin Ali RA.

11. Orang yang pertama menyusukan Nabi Muhammad SAW :

Thuwaibah RA.

12. Orang yang pertama syahid dalam Islam dari kalangan lelaki :

Haris bin Abi Halah

13. Orang yang pertama syahid dalam Islam dari kalangan wanita :

Sumayyah binti Khabbat

14. Orang yang pertama menulis hadis di dalam kitab / lembaran :

Abdullah bin Amru bin Al-Ash

15. Orang yang pertama memanah dalam perjuangan fisabilillah :

Saad bin Abi Waqqas

16. Orang yang pertama menjadi muazzin dan menyerukan adzan: 

Bilal bin Rabah

17. Orang yang pertama sholat dengan Rasulullah SAW :

Ali bin Abi Tholib

18. Orang yang pertama membuat mimbar masjid Nabi SAW :

Tamim Ad-dary

19. Orang yang pertama menghunus pedang dalam perjuangan fisabilillah :

Zubair bin Al-Awwam

20. Orang yang pertama menulis sejarah Nabi Muhammad SAW :

Ibban bin Othman bin Affan

21. Orang yang pertama beriman dengan Nabi SAW :

Khadijah bt Khuwailid.

22. Orang yang pertama menggagas usul fiqh :

Imam Syafi'i RH.

23. Orang yang pertama membina penjara dalam Islam:

Ali bin Abi Tholib

24. Orang yang pertama menjadi raja dalam Islam :

Muawiyah bin Abi Sufyan

25. Orang yang pertama membuat perpustakaan umum:

Harun Ar-Rasyid

26. Orang yang pertama mengadakan baitulmal :

Umar bin Khattab

27. Orang yang pertama menghafal Al-Qur'an setelah Rasulullah SAW :

Ali bin Abi Tholib

28. Orang yang pertama membangun menara di Masjidil Haram Mekah:

Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur

29. Orang yang pertama digelar Al-Muqry :

Mus'ab bin Umair

30. Orang yang pertama masuk ke dalam 
syurga :

Nabi Muhammad SAW.      

Sumber : WhatsApp 

Post a Comment

0 Comments