MyWilayah.com

Bahan Ilmiah Sepanjang Zaman

Informasi Terkini

Pengagihan Zakat


Pengagihan wang zakat kepada Asnaf merupakan tujuan utama kewajipan berzakat. Dalam surah al-Taubah ayat 60 Allah SWT telah memerintahkan agar wang zakat itu diagihkan kepada 8 Asnaf yang berhak sepertimana firmanNya yang bermaksud:-

"...Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat)  itu hanyalah untuk orang - orang fakir dan orang-orang miskin, dan amil - amil yang mengurusnya, dan orang-orang mualaf yang dijinakkan hatinya, dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan firings, dan orang-orang yang berhutang, dan untuk (dibelanjakan pada) jalan Allah, dan orang-orang musafir (yang keputusan)  dalam perjalanan (ketetapan hukum yang demikian itu ialah) sebagai satu ketetapan (yang datangnya) dari Allah.  Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui,  Lagi Maha Bijaksana... "

Lapan (8) golongan Asnaf tersebuat adalah :-

 1. Fakir
 2. Miskin
 3. Amil
 4. Muallaf
 5. Al-Riqab
 6. Al-Gharimin 
 7. Ibnu Sabil
 8. Fisabilillah 

Tujuan zakat diagihkan kepada 8 golongan Di atas adalah bagi memenuhi 6 perkara asas dalam kehidupan iaitu :-

 1. Memberikan Perlindungan 
 2. Makanan dan Minuman
 3. Pakaian
 4. Pendidikan
 5. Perubatan
 6. Pengangkutan
Keenam-enam perkara ini adalah demi menjaga maruah umat Islam terutama para Asnaf dan memastikan mereka hidup dalam keadaan yang mencukupi.

Post a Comment

0 Comments