MyWilayah.com

Bahan Ilmiah Sepanjang Zaman

Informasi Terkini

Teknologi 5G


 TEKNOLOGI 5G

5G atau disebut juga Fifth Generation (Generasi Kelima) adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut generasi kelima sebagai fasa berikutnya dari standard telekomunikasi seluler meleibih standard 4G. Teknologi generasi kelima ini direncanakan akan digunapakai pada 2020, sehingga hari ini kegunaannya belum dibuktikan.
Walaubagaimanapun terdapat Kebaikan dan Keburukan penggunaan teknologi 5G ini, dibawah ini disenaraikan:-
Kebaikan
Keburukan
Kelajuan penghantaran dan penyimpanan maklumat banyak membantu kehidupan seharian
Mengancam keselamatan dan kedaulatan negara
Bagi tujuan memudahkan urusan dalam pentadbiran negara
Menjadi alat/instrumen kegiatan pengintipan siber
Bagi tujuan memudahkan urusan dalam pentadbiran perniagaan merentas sempadan
Kecurian harta intelek serta manipulasi syarikat teknologi

pencerobohan kedaulatan digital, di samping kedaulatan sempadan negara.

Justeru adalah menjadi keperluan sesebuah negara untuk membuat kajian menyeluruh berhubung teknologi 5G yang akan digunakan pada bila-bila masa sahaja memandangkan manusia menyukai peralatan yang luar biasa dan lebih kedepan.
Sesbuah negara/organisasi/syarikat perlu berhati-hati dalam arus teknolgoi 5G kerana terdapat pro dan kontra dalam penggunaan teknolgi tersebut.
Sekiranya anda ingin memberikan pandangan pada ulasan tersebut sila komen.Post a Comment

0 Comments